Nationale Boomfeestdag

De Nationale boomfeestdag op 18 maart 2020 kon in verband met het coronavirus geen doorgang vinden.Maar de boompjes waren besteld en geleverd, dus moesten ze wel de grond in. Met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften hebben de bosvrienden op het Landgoed het Jagershuis hiervoor gezorgd. Op Stilliwald heeft Jan van Laak met een eigen ploeg geplant.Er is geplant op 4 kaalslagpercelen, hier is de fijnspar verwijderd in verband met sterfte.De manier van kleinschalig planten is nieuw, dit op basis van klimaatslim bos- en natuurbeheer.Er is geplant in Kloempen, dit is een groepsgewijze aanplant van bomen van één soort per kloemp.Eén boompje centraal bij het piketpaaltje, de rest in een cirkel er omheen.De soorten bestaan uit klimaatbestendige en strooisel verbeterende soorten, in ons geval uit: zwarte noot-tulpenboom-elsbes-zomereik-haagbeuk-zoete kers-boomhazelaar-tamme kastanje-fladderiep-gewone esdoorn en linde.Alles is gebeurd op advies en met medewerking van Bosgroep Midden Nederland.Meer informatie over het planten in kloempen op internet oa via onderstaande link:

Processed with MOLDIV
Processed with MOLDIV
Processed with MOLDIV
Processed with MOLDIV