Rabo Clubkas Campagne

  Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Graafschap kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe hoger de bijdrage die een vereniging of stichting ontvangt.

Wat is het?

Onze leden mogen een deel van onze winst verdelen over verenigingen en stichtingen in ons werkgebied. Dat is in één zin Rabo Clubkas. We geven leden hierbij de gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen. Ons resultaat vloeit daardoor gedeeltelijk terug in het verenigingsleven en dat is winst voor iedereen.

Het resultaat hiervan werd afgelopen week bekendgemaakt en uitgereikt in de kantine  van de “vrienden”  bij het Jagershuis , met voor ons dit geweldige resultaat.