Actueel

Kerstboom verkoop bij het Jagershuis.

Ook dit jaar kunt u weer uw eigen kerstboom uit zoeken in het Wehlse Bos.

De vrienden van het Wehlse bos staan klaar on u te helpen met het zagen of graven van uw uitgezochte boom.

Dit is mogelijk op zaterdag 11 en 18 december van 09.00 tot 12.00 uur.

Plaats: Oprijlaan naar het Jagershuis, bij het aangegeven bord.

RABO_ClubSupport

Namens de Vriendenvan het Wehlse Bos en Landschap hartelijk dank aan alle vrijwilligers en hun familie leden , donateurs en anderen die op ons gestemd hebben bij onze deelname aan de Rabo- ClubSupport.

Het resultaat mag er wezen.!!

Midwinterhoornwandeling staat nu voorlopig gepland op 2jan. 2022 , indien de omstandigheden dit toelaten.

Plaats: Jagershuis

Tijd : 13.30- 16.00

Erwtensoep, koffie, glühwein etc. buiten bij de kantine verkrijgbaar!

Verondieping van de sloten in het Wehlse bos is uitgevoerd.

Hiermee is een stap gezet tegen de verdroging van het Wehlsebos

Pieter Westerhof links en Arnold Kremer gooien de eerste scheppen grond in de sloot. Arnold was vanuit de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap de eerste initiatiefnemer van het vernattingsproject en Pieter leidde het onderzoek en de uitvoering vanuit de Bosgroep Midden Nederland.

Voor uitgebreide informatie zie  het hoofdstuk “waterhuishouding” Onder de Werkgroep Natuur en Milieu .

Eerste prijs voor anti-verdrogingsmaatregelen Wehlse Bos!

Bosgroep Midden Nederland heeft vanmiddag (21-4-2021) tijdens het ‘Online Symposium Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!’ van de Vogelbescherming een prijs gewonnen met het project Wehlse bos. Juryvoorzitter Pieter van Vollenhoven reikte de prijs uit. Het bos is de afgelopen jaren klimaatbestendiger gemaakt door bodemvernatting en aanvullende bosbeheermaatregelen, waaronder gedeeltelijke omvorming van naald-naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op. Ook de biodiversiteit in het bos, dat onder andere dassen en spechten herbergt, is door de verschillende maatregelen vergroot.

Zie verder het artikel op de site van de Bosgroepen:

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan