Goed nieuws, gisteren (20-02-2020) heeft het Jagershuis €10.000,- ontvangen van SBNL Natuurfonds.

Piet ’t Jong, Junior Rentmeester van Witte Rentmeesters, heeft de 4 ingebrachte onderdelen van het project verder uitgewerkt en de gehele subsidieaanvraag verzorgd.

https://www.witterentmeestersenmakelaars.nl/nieuws/klimaatjonkers-van-het-jagershuis-kiezen-voor-een-toekomstbestendig-landgoed

In het artikel kun je zien dat het om 4 deelprojecten gaat:

  • Opsnoeien beukenlaan (gebeurt nog vóór 15 maart)
  • Onderhoud 3 poelen
  • Opknappen Keltische Bomentuin (oa vellen dode bomen-aanplant nieuwe bomen-aanleg hoek met stinzeplanten)
  • Herinrichting/herplant van 2 percelen waarop aanplant is misluk
om verder te lezen klik onderstreepte tekst

Artikel Doetinchems vizier.

i

De droogte van de afgelopen twee jaar hebben weerslag gehad op de bossen in de Achterhoek en de Liemers. Op landgoed Het Jagershuis in Wehl is de schade goed merkbaar.

Wehl – 2018 was een moeilijk jaar voor het Nederlandse landschap. Het gebrek aan neerslag leidde tot watertekorten voor de scheepvaart, landbouw en de natuur. Het watertekort dat ontstond werd in de daaropvolgende winter niet aangevuld. Toen 2019 wederom een zeer droog jaar werd, nam de schade verder toe, met name in de Nederlandse bossen. Piet ‘t Jong, rentmeester van Het Jagershuis, legt uit: “Door de lage grondwaterstanden hebben de bomen onvoldoende water tot hun beschikking. Eiken en beuken, maar met name de fijnspar en lariks, zijn gevoelig voor het tekort aan water. Wat we zien is dat de bomen minder vitaal worden door het langdurige watergebrek. Dit maakt hen kwetsbaar voor een secundaire aantasting: ziekten en plagen.”
De fijnspar en ook de lariks vallen massaal uit. Bezoekers in het Wehlse Bos zullen zeker hebben gemerkt dat de fijnspar percelen nu dor en bruin aanzien. De dode fijnsparren staan nu nog overeind, maar zullen door rotting uiteindelijk uit elkaar gaan vallen. Dit zal zonder ingrijpen een veiligheidsrisico vormen voor fietsers en wandelaars. De enige optie is dan ook om het dode bos nu te kappen en weer opnieuw te beginnen met aanplant en bosverjonging.”
Door de kever-vraat is de kwaliteit van het vurenhout gekelderd. Het is daardoor enkel nog geschikt voor de verwerking als laagwaardige houtvezel. “Al het werk dat verschillende generaties in deze bossen hebben gestoken, wordt zo in twee jaar tijd teniet gedaan. Voor de eigenaren is dit dubbel zo zuur. Zij zijn immers ook verplicht om de afgestorven houtopstanden opnieuw in te planten. Ook het aangrenzende landgoed Stilliwald heeft te kampen met de sterfte van sparren en lariksen. De twee landgoederen werken daarom samen om de verdrogings problematiek aan te pakken. Hierbij worden zij sterk gesteund door de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap, de vrijwilligersvereniging die zich al meer dan twintig jaar inzet voor het behoud van het Wehlse Bos.”
Het Wehlse Bos krijgt in haar plan steun van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) en het ministerie van LNV. In januari en februari 2020 zal er gezaagd gaan worden in het Wehlse Bos.

“Al het werk van generaties in twee jaar teniet gedaan