Actueel

Verondieping van de sloten in het Wehlse bos is uitgevoerd.

Hiermee is een stap gezet tegen de verdroging van het Wehlsebos

Pieter Westerhof links en Arnold Kremer gooien de eerste scheppen grond in de sloot. Arnold was vanuit de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap de eerste initiatiefnemer van het vernattingsproject en Pieter leidde het onderzoek en de uitvoering vanuit de Bosgroep Midden Nederland.

Voor uitgebreide informatie zie  het hoofdstuk “waterhuishouding” Onder de Werkgroep Natuur en Milieu .

Eerste prijs voor anti-verdrogingsmaatregelen Wehlse Bos!

Bosgroep Midden Nederland heeft vanmiddag (21-4-2021) tijdens het ‘Online Symposium Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!’ van de Vogelbescherming een prijs gewonnen met het project Wehlse bos. Juryvoorzitter Pieter van Vollenhoven reikte de prijs uit. Het bos is de afgelopen jaren klimaatbestendiger gemaakt door bodemvernatting en aanvullende bosbeheermaatregelen, waaronder gedeeltelijke omvorming van naald-naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op. Ook de biodiversiteit in het bos, dat onder andere dassen en spechten herbergt, is door de verschillende maatregelen vergroot.

Zie verder het artikel op de site van de Bosgroepen:

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan