De bomen in het wehlse bos

 

Over Bomen in het Wehlse Bos.

De belangrijkste naaldbomen in het Wehlse bos.

Nederlandse naam         Wetensch,  naam               Handelsnaam  (bewerkthout)

1) Douglas                           Pseudotsuga menziesii                Oregon pine

2) Grove den                        Pinus sylvestris                              Grenen                       

3) Fijnspar                            Picea abies                                       Vuren

4) Japanse larix                    Larix kaempferi                            Lariks

5) Zilverspar                        Abiës grandis                                 Abiës

6) Hemlockspar                   Tsuga heterophylla                    Hemlock

 

Minder belangrijke naaldbomen in het Wehlse bos.

 7)   Sitkaspar                        Picea sitchensis                              Niet bekend      

8)   Weymouthden              Pinus strobus                                    idem

9)   Corsicaanse den                       Pinus nigra                             idem

10) Nordmann-spar             Abiës nordmanniana                    idem

11) Blauwspar                      Picea pungens glauca                    idem

12) Europese larixs              Larix decidua                                   idem

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste loofbomen in het Wehlse bos.

 1) Zomereik                          Quercus robur                                 Inlandse eik        

2) Amerikaanse eik             Quercus rubra                                  Am. eik

3) Robinia                             Robinia pseudoacacia                      Acacia

4) Populier                            Populus ca.10 versch.klonen        Populier

5) Beuk                                 Fagus sylvatica                                       Beuk

6) Berk                                  Betula pendula                                       Berk

7) Es                                      Fraxinus excelsior                                   Es

8) Esdoorn                           Acer campestre                               Esdoorn of Aak

9) Tamme kastanje              Castanea sativa                               Kastanje

 

 

 

Minder belangrijke loofbomen in het Wehlse bos.

 10) Hollandse linde             Tilia vulgaris                                        Linde     

11) Zwarte els                      Alnus glutinosa                                     Els

12) Moeras eik                     Quercus palustris                               Eik

13) Haagbeuk                      Carpinus betulus                                 Beuk

14) Walnoot                         Juglans regia                                          Noot                                     

Harry Moorman