De bomen in het wehlse bos

 

Over Bomen in het Wehlse Bos.

De meest voorkomende naaldbomen in het Wehlse bos      
    Nederlandse naam Wetenschapplelijke naam Handelsnaam  (bewerkt hout)        
  1 Douglasspar Pseudotsuga menziesii Oregon pine    
  2 Grove_den Pinus sylvestris Grenen    
  3 Fijnspar Picea abies Vuren    
  4 Japanse_lork Larix kaempferi Lariks    
  5 Reuzenzilverspar Abiës grandis Abiës    
  6 Westelijke_hemlockspar Tsuga heterophylla Hemlock    
           
  Minder voorkomende  naaldbomen in het Wehlse bos    
    Nederlandse naam Wetenschapplelijke naam Handelsnaam  (bewerkt hout)    
  7 Sitkaspar Picea sitchensis Niet bekend        
  8   Weymouthden Pinus strobus Niet bekend    
  9 Corsicaanse_den Pinus nigra Niet bekend          
  10  Nordmann-spar Abiës nordmanniana Niet bekend    
  11  Blauwspar Picea pungens glauca Niet bekend    
  12 Europese_lork Larix decidua Niet bekend    
                 
  De meest voorkomende  loofbomen in het Wehlse bos                
    Nederlandse naam Wetenschapplelijke naam Handelsnaam  (bewerkt hout)              
  1 Zomereik Quercus robur Inlandse eik              
  2 Amerikaanse_eik Quercus rubra Am. Eik              
  3  Robinia_(soort) Robinia pseudoacacia Acacia            
  4  Populier Populus ca.10 versch.klonen Populier              
  5  Beuk_(boom) Fagus sylvatica Beuk              
  6  Berk Betula pendula Berk            
  7  Es_(plant) Fraxinus excelsior Es              
  8  Esdoorn_(geslacht) Acer campestre Esdoorn of Ahorn              
  9  Tamme_kastanje Castanea sativa Kastanje    
                 
  Minder voorkomende loofbomen in het Wehlse bos    
    Nederlandse naam Wetenschapplelijke naam Handelsnaam  (bewerkt hout)    
  10  Hollandse_linde Tilia vulgaris Linde              
  11  Zwarte_els Alnus glutinosa Els              
  12  Moeraseik Quercus palustris Eik              
  13  Haagbeuk Carpinus betulus Beuk              
  14 Walnoot_(boom) Juglans regia Noot