Januari Storm 2018

Precies als 11 jaar geleden is er op dezelfde datum dit jaar, na een zware storm, weer een gehavend Wehls bos overgebleven.
Niet op grotere aaneengesloten stukken zoals toen, maar pleksgewijs en verspreid over het hele bos. Dit maakt ruiming en herplant nog moeilijker.

Toen is 7 ha. bos gesneuveld en later weer ingeplant door onze vrijwilligers Nu zijn een paar honderd bomen her en der omgewaaid of afgebroken.
Onze vrijwilligers hebben weer veel werk gehad met het vrij maken van wegen en paden, met het gevolg dat de geplande verjonging van ca.35 are nieuw bos op zaterdag 20 januari tot een latere datum moest worden uitgesteld.

Wanneer alle omgewaaide en afgebroken bomen zijn geruimd, wordt er gekeken wat er met de ontstane open plekken wordt gedaan. Vergroten en weer inplanten of de natuur zijn gang laten gaan en afwachten of er natuurlijke verjonging plaatsvindt.
Al met al zijn er weer veel extra kosten voor de eigenaren van het bos die niet door een verzekering worden gedekt en ook niet worden vergoed door de verkoopopbrengst van het hout.

Gelukkig hebben we onze vrijwilligers nog die hierbij een handje kunnen helpen,
zoals ze in het afgelopen jaar bij heel veel werk hebben gedaan.
In het voorjaar van 2017 hebben we de eerder aangeplante percelen ingeboet en zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld een tweehonderdtal jonge douglas die door een valwind waren omgewaaid, weer recht gezet en aan een paal vastgebonden. Verder hebben we de jonge beplantingen, zoals dat in de eerste 3 à 4 jaar na inplant dient te gebeuren, vrij gehouden van natuurlijke opslag, laanbomen gesnoeid, jonge douglas opgekroond een paar percelen eik en beuk uitgedund en opgesnoeid etc.etc.
Als ik mijn wekelijkse verslag bekijk heb ik 3 A-viertjes nodig om het allemaal op te sommen. Uit de reactie van kenners, maar ook van recreanten hoor ik dat onze inspanning niet voor niets is geweest en vindt men dat de bossen er over het algemeen verzorgd uitzien. Ondanks alle tegenslagen, zijn wij nog steeds gemotiveerd om door te gaan met ons werk

Harry Moorman