Aanleg van een amfibieënpoel in het Wehlse Bos

de plek van de beoogde amfibieënpoel
 
Woensdag 7 augustus 2019 was het dan zover, de langverwachte en gewenste amfibieënpoel werd aangelegd.
De geselecteerde plek, een lagergelegen stukje weiland achter de “galgenbult”, moest het worden.
Jaren geleden was er al eens een poging gedaan om het toen nog drassige stukje weiland te transformeren tot een amfibieën poel maar met weinig succes, want de verdroging van het bos was toen reeds ingezet, zodat er al snel van een poel geen sprake meer was.

De amfibieënpoel bevindt zich op een zeer mooie en hiervoor geschikte locatie.

We hebben als doelsoort de kamsalamander.

De voorbereiding kostte wel wat tijd:

  • Overleg met de eigenaren en rentmeester van het landgoed voor het ter beschikking stellen van de locatie
  • Bodem- en grondwater onderzoek, opstellen plan en tekening door Staring Advies
  • Omgevingsvergunning
  • Opsnoeien bomen en verwijderen opslag

Geheel komt voort uit eigen initiatief en inzet van onze vrijwilligers en wordt uit eigen middelen gefinancierd.

Dank aan de donateurs en dank aan de gemeente voor de bijdrage.

Daarnaast hebben we hulp gehad van een buurtbewoner die met een hoogwerker ons heeft geholpen bij het opsnoeien van bomen en van een inwoner die met trekker en versnipperaar heeft geholpen met het versnipperen van de takken en de verwijderde houtopslag.

De vrijkomende grond (400 m3) is in depot gezet en wordt t.z.t. aangewend ten bate van een ander lopend project (vernatting)

.

 

de aangelegde amfibieënpoel
het maken van een deugdelijke afrastering
informatie bord
info bord

Zie voor het verloop van de aanleg de volgende foto serie.

Hieronder artikel in Stad Doetinchem